/    /  Kompjuterske nauke

Studij traje tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu.Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike – softversko inženjerstvo

Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studiju i omogućavaju im da rade kao bakalaureati softverskog inženjerstva. Studenti tokom studija sticu znanja i kompetencije iz različitih oblasti matematike i kompjuterskih nauka koji im omogućavaju spoznaju potrebnih informatičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajucih problema. Stečena znanja i vještine nositelji diploma mogu primijeniti na različitim informacionim sistemima koje koriste razne softverske kompanije ili druge ustanove koje imaju potrebu za upotrebom specifičnih računarskih aplikacija. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti kompjuterskih nauka, matematike ili metodike nastave.

Ishodi učenja koji su specifični za matematiku

Nositelji diplome su u stanju da:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, linearna algebra i geometrija,
 • modeliraju i riješe osnovne probleme iz nekih oblasti primijenjene matematike.,

Ishodi učenja koji su specifični za informatiku

Nositelji diplome su u stanju da::

 • efikasno koriste operativni sistema, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima, kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika,
 • koriste i implementiraju standardne algoritamske tehnike i strukture podataka,
 • kreiraju i implementiraju web stranice,
 • kreiraju, implementiraju i održavaju različote baze podataka.

Generički ishodi učenja

Od nositelja diploma se očekuje da:

 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 •  koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku i kompjuterske nauke.

Diploma bakalaureata softverskog inženjerstva kvalifikuje nositelja da radi u firmama i institucijama koje razvijaju i koriste računarske aplikacije, kao što su (ne i iskljucivo) softverske firme, osiguravajući zavodi i banke, kao i u drugim firmama i institucijama koje zapošljavaju bakalaureate softverskog inženjerstva. Uz položene kurseve iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti nastavnog smjera prvog ciklusa studija Odsjeka za matematiku, nositelj diplome je osposobljen da samostalno izvodi nastavu iz informatičkih predmeta u osnovnim školama.

Nastavni plan i program za smjer "Kompjuterske nauke" (vrijedi za studente upisane od akademske 2016./17. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika  2+2+0 4
PMAT 120 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 130 Uvod u matematiku 3+2+0 5
CS 120 Računarski sistemi 3+3+0 5
CS 110 Programiranje I 2+2+2 7
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
PMAT 160 Analitička geometrija 2+2+0 6
PMAT 170 Analiza II 4+4+0 8
PMAT 180 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 4
CS 160 Programiranje II 3+2+2 6
PMAT 195 Linearna algebra  3+3+0 6
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
PMAT 235 Odabrana poglavlja analize 3+3+0 6
PMAT 220 Teorija vjerovatnoće 2+2+0 4
AMAT 230 Kriptologija 2+1+0 3
AMAT 210 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
CS 220 Numeričke metode 2+1+2 4
CS 210 Strukture podataka i algoritmi  3+2+2 7
Šifra Naziv predmeta Semestar IV ECTS
AMAT 260 Statistika I 2+1+2 5
CS 260 Teorija izračunljivosti 3+2+0 6
CS 270 Računarske mreže 2+0+2 5
CS 280 Operativni sistemi 2+0+2 4
PMAT 290 Algebra za kompjuterske nauke  3+2+0 5
Izborni predmet 1 min 5
Šifra Naziv predmeta Semestar V ECTS
CS 310 Analiza i sinteza algoritama  3+0+2 6
CS 330 Baze podataka 3+0+2 5
CS 320 Web programiranje 2+0+2 5
CS 340 Razvoj softvera 3+0+2 6
AMAT 310 Operaciona istraživanja 3+2+0 6
Izborni predmet 2 min 4
Šifra Naziv predmeta Semestar VI ECTS
CS 360 Mašinsko učenje 2+0+2 5
CS 370 Dinamički web sistemi 2+0+2 5
CS 380 Uvod u kompjutersku geometriju 2+0+2 4
CS 390 Komparativna analiza programskih jezika 3+0+2 5
AMAT 360 Teorija grafova 3+2+0 6
Izborni predmet 3 min 5