/    /  Opći smjer

Studij traje tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu. Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike

Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studiju i omogućavaju im da rade kao bakalaureati matematike općeg smjera. Stecena znanja i vještine nositeljima diploma omogućavaju učešce u stručnom radu iz oblasti matematike i pripremu za naučno-istraživački rad u različitim oblastima matematike. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti teorijske matematike i njenih primjena. Kursevi predviđeni planom i programom omogućavaju i sticanje znanja iz osnova informacionih sistema i algebarskih računarskih paketa. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike, metodike nastave ili kompjuterskih nauka.

Ishodi učenja koji su specifični za matematiku

Nositelji diplome su u stanju da:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike
 • prate i čitaju sadržaje naprednijih kurseva i seminara iz oblasti teorijske matematike,
 • koriste neke standardne algebarske računarske pakete.

Generički ishodi učenja

Od nositelja diploma se očekuje da:

 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u razlicitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Diploma bakalaureata matematike općeg smjera kvalifikuje nositelja da radi kao bakalaureat matematike u istraživačkim institutima i visoko-obrazovnim institucijama, kao i u drugim firmama i institucijama koje zapošljavaju bakalaureate matematike. Uz položene kurseve iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti nastavnog smjera prvog ciklusa studija Odsjeka za matematiku, nositelj diplome je osposobljen da samostalno izvodi nastavu iz matematičkih predmeta u osnovnim školama.

Nastavni plan i program za "Opći smjer" (vrijedi za studente upisane od akademske 2016./17. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika  2+2+0 4
PMAT 120 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 130 Uvod u matematiku 3+2+0 5
PMAT 140 Linearna algebra I 3+2+0 5
CS 110 Programiranje I 2+2+2 7
Šifra Naziv predmeta Semestar ECTS
PMAT 160 Analitička geometrija 2+2+0 6
PMAT 170 Analiza II 4+4+0 8
PMAT 180 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 4
PMAT 185 Diskretna matematika 2+2+0 6
PMAT 190 Linearna algebra II 3+2+0 6
Šifra Naziv predmeta Semestar ECTS
PMAT 210 Teorija skupova 2+2+0 4
PMAT 220 Teorija vjerovatnoće 2+2+0 4
PMAT 230 Analiza III 4+3+0 7
AMAT 210 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
AMAT 220 Numerička matematika 2+0+2 5
CS 230 Algebarski računarski paketi 2+0+2 4
Šifra Naziv predmeta Semestar ECTS
AMAT 260 Statistika I 2+1+2 5
PMAT 260 Geometrija I 3+2+0 5
PMAT 270 Topologija 2+2+0 5
PMAT 280 Kombinatorika 2+2+0 5
AMAT 270 Parcijalne diferencijalne jednadžbe  3+2+0 5
Izborni predmet 1 min 5
Šifra Naziv predmeta Semestar ECTS
PMAT 310 Algebra I 3+3+0 6
EDU 310 Historija matematike 2+0+0 4
PMAT 320  Geometrija II 2+2+0 5
PMAT 330 Kompleksna analiza I 3+3+0 6
PMAT 340  Analiza IV 3+3+0 6
Izborni predmet 2 min 3
Šifra Naziv predmeta Semestar ECTS
PMAT 380 Teorija mjere i integracije  3+2+0 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu  2+2+0 5
PMAT 390 Kompleksna analiza II 2+2+0 5
PMAT 360 Algebra II 3+3+0 6
PMAT 365 Uvod u diferencijalnu geometriju  2+2+0 5
Izborni predmet 3 min 4