/    /  Nastavnički smjer (matematika i informatika)

Studij traje tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu.Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike – matematika i informatike

Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studiju i omogućavaju im da rade kao bakalaureati matematike i informatike nastavnog smjera. Studenti tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti matematike i informatike koji im omogućavaju spoznaju potrebnih matematičkih metoda i informatičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajućih problema. Studenti takode stiču znanja iz grupe pedagoško-psihoških i metodicko-didaktickih predmeta i tokom studija obavljaju metodičku praksu iz matematike i informatike u osnovnoj školi. Tokom prakse studenti prate pripremu i izvođenje nastave nastavnika-mentora i samostalno pripremaju i realiziraju određeni broj nastavnih sati. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike, informatike ili metodike nastave.

Ishodi učenja koji su specifični za matematiku

Nositelji diplome su u stanju da:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe probleme iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike.

Ishodi učenja koji su specifični za informatiku

Nositelji diplome su u stanju da:

 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • kreiraju i implementiraju web stranice,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima, kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika.

Ishodi učenja koji su specificni za izvođenje nastave nastave iz matematike i informatike

Nositelji diplome su u stanju da::

 • efikasno interpretiraju upute u nastavnim planovima i programima osnovnih škola pri planiranju casova iz matematike i informatike,
 • kombinuju razlicite nastavne metode i izvore informacija sa ciljem osiguranja kvaliteta casova iz matematike i informatike,
 • koriste razlicite tehnike vrednovanja znanja i uskladuju ih sa poucavanjem i ciljevima ucenja,
 • implementiraju jednostavne projekte iz matematike i informatike.

Generički ishodi učenja

Od nositelja diploma se očekuje da:

 • razviju vještine rješavanja problema,
 • razviju istraživačke vještine,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u različitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku i informatiku.

Diploma bakalaureata matematike i informatike nastavnog smjera kvalifikuje nositelja za samostalno izvođenje nastave iz matematičkih i informatičkih predmeta u osnovnim školama.

Nastavni plan i program za "Nastavnički smjer (matematika i informatika)" (vrijedi za studente upisane od akademske 2019/20. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika  2+2+0 4
PMAT 120 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 130 Uvod u matematiku 3+2+0 5
PMAT 140 Linearna algebra I 3+2+0 5
CS 110 Programiranje I 2+2+2 7
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
PMAT 160 Analitička geometrija 2+2+0 6
PMAT 170 Analiza II 4+4+0 8
PMAT 180 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 4
PMAT 185 Programiranje II 3+2+2 6
PMAT 190 Linearna algebra II 3+2+0 6
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
PMAT 210 Teorija skupova 2+2+0 4
PMAT 220 Teorija vjerovatnoće 2+2+0 4
PMAT 230 Analiza III 4+3+0 7
AMAT 210 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
CS 220 Numeričke metode 2+1+2 4
CS 235 Algoritmi 3+2+2 5
Šifra Naziv predmeta Semestar IV ECTS
AMAT 260 Statistika I 2+1+2 5
PMAT 260 Geometrija I 3+2+0 5
CS 270 Računarske mreže 2+0+2 5
PMAT 280 Kombinatorika 2+2+0 5
EDU 260 Pedagoška psihologija 2+2+0 5
EDU 270 Didaktika 2+1+0 5
Šifra Naziv predmeta Semestar V ECTS
PMAT 310 Algebra I 3+3+0 6
CS 330 Baze podataka 3+2+0 5
AMAT 320 Web programiranje 2+2+0 5
PMAT 320 Kompleksna analiza I 3+3+0 6
EDU 320 Pedagogija 2+2+0 5
EDU 340 Dokimologija 2+0+0 3
Šifra Naziv predmeta Semestar VI ECTS
EDU 390 Metodika nastave informatike I 3+0+2 6
EDU 370 Metodika nastave matematike I 3+2+0 6
PMAT 360 Algebra II 3+3+0 6
CS 370 Dinamički web sistemi 2+0+2 5
PMAT 395 Odabrana poglavlja geometrije 2+2+0 5
Izborni predmet 1 min 3