/  Opšte informacije
Odsjek za matematiku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Opšte informacije

Odsjek za matematiku

Matematika je, inače, prisutna na Sarajevskom Univerzitetu od 1950. godine, kada je formirana Katedra za matematiku u sastavu Prirodno-matematičkog odsjeka Filozofskog fakulteta. 1960. godine Prirodno-matematički odsjek prerasta u Prirodno-matematički fakultet sa 5  odsjeka, među kojima je i Odsjek za matematiku. U julu 2022. godine Odsjek za matematiku mijenja naziv u Odsjek za matematičke i kompjuterske nauke

Djelatnost Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke je dvojaka: obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti matematičkih i kompjuterskih nauka.

Studij na Odsjeku za matematiku je organiziran po sistemu 3+2+3 u skladu sa Bolonjskim principima studija, što znači da svi studenti pohađaju obavezne 3 godine studija (odnosno 6 semestara)-I ciklus studija, nakon čijeg uspješnog završetka stiču odgovarajuću diplomu (zavisno od odabranog smjera), nakon čega opcionalno mogu pohađati još 2 godine studija (odnosno 4 semestra)-II ciklusa studija, čiji uspješan svršetak donosi studentima dodatnu diplomu višeg ranga.

Studenti koji završe I i II ciklus studija mogu se upisati na III ciklus studija koji traje 3 godine (6 semestara) čijim uspješnim svršetkom dobije se odgovarajuće zvanje u zavisnosti od odabrane oblasti istraživanja.

Na I ciklusu studija koji traje 3 godine student može da se opredijeli za jedan od sljedećih 5 smjerova:

 • Opći smjer
 • Primijenjene matematike
 • Kompjuterske nauke
 • Nastavnički smjer (Matematika)
 • Nastavnički smjer (Matematika i informatika)

Po uspješnom završetku trogodišnjeg studija, student stiče sljedeća zvanja, ovisno od izabranog smjera (navedeno u istom redoslijedu kao i u prikazu smjerova i studijskih grupa):

 • Bakalaureat/Bachelor matematike
 • Bakalaureat/Bachelor matematike – primijenjena matematika
 • Bakalaureat/Bachelor matematike – softvrsko inženjerstvo
 • Bakalaureat/Bachelor matematike – nastavnički smjer
 • Bakalaureat/Bachelor matematike – matematika i informatike

Na II ciklusu studija koji traje dvije godine student može da se opredijeli za jedan od sljedeća 4 smjera:

 • Opći smjer
 • Primijenjene matematike
 • Kompjuterske nauke
 • Nastavnički smjer

Po uspješnom završetku II ciklusa studija, student stiče sljedeća zvanja, ovisno od izabranog smjera (navedeno u istom redoslijedu kao i u prikazu smjerova i studijskih grupa):

 • Magistar matematike
 • Magistar matematike – primijenjena matematika
 • Magistar matematike – softversko inženjerstvo
 • Magistar matematike – nastavnički smjer

Na Odsjeku  postoji sljedeći doktorski studiji (III ciklusi studija):

 • Zajednički doktorski studija prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, Studijski program – Matematika u obrazovanju
 • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi

Po svršetku “Zajednički doktorski studija prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, Studijski program – Matematika u obrazovanju” dobije se zvanje

 • Doktor matematičkih nauka u obrazovanju

Po svršetku “Doktorskog studija matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi” dobije se jedno od sljedeća dva zvanja:

 • Doktor matematičkih nauka
 • Doktor kompjuterskih nauka

u zavisnostu od odabrane oblasti istraživanja.

Predmeti na Odsjeku razvrstani su u različite skupine, koje su u nadležnosti pojedinih Katedri Odsjeka za matematiku. Tako, na Odsjeku postoje sljedeće katedre:

 • Katedra za algebru
 • Katedra za geometriju i topologiju
 • Katedra za analizu
 • Katedra za primijenjenu matematiku
 • Katedra za vjerovatnoću i statistiku
 • Katedra za teorijsku kompjutersku nauku
 • Katedra za matematičku logiku, osnove matematike i kombinatoriku
 • Katedra za matematiku i informatiku u obrazovanju

Nastava na Odsjeku za matematiku organizira se u tri vida:

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Laboratorijske vježbe

Na predavanjima se izlažu teoretski koncepti predmeta, koji se razrađuju kroz konkretne primjere i zadatke na auditornim vježbama. Laboratorijske vježbe se organiziraju na onim predmetima na kojima je potrebno da student ovlada praktičnim znanjima kroz rad u laboratoriji. To se pretežno odnosi na predmete iz oblasti teorijske kompjuterske nauke i primijenjene matematike.

Na Odsjeku za matematiku djeluju dva centra:

 • Centar za teorijsku i primijenjenu matematiku i kompjuterske nauke
 • Računarski centar

Praktičan rad na računarima u računarskim laboratorijama organiziran je u skladu sa najvišim standardima. Tako se striktno poštuje pravilo da svaki student ima obezbjeđeno vlastito radno mjesto, što je rijetkost na drugim fakultetima Univerziteta u Sarajevu.

PMF Sarajevo Matematika

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu kao saradnicima u nastavi (asistentima) na predmetima Odsjeka za matematiku.

Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, s obzirom da je taj kadar deficitaran na području cijele Bosne i Hercegovine. Studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima ćemo spomenuti samo najznačajnije:

 • Banke
 • Softverske kuće
 • Finansijske ustanove
 • Osiguravajući zavodi
 • Zavodi za statistiku
 • Brojni instituti koji imaju potrebu za matematičkim modeliranjem

Tako, treba napomenuti da značajan broj svršenih studenata Odsjeka za matematiku danas rade kao vodeći stručnjaci u prestižnim softverskim kućama, osiguravajućim zavodima i bankama, kako na području Bosne i Hercegovine, tako i u drugim zemljama. Mnogi od bivših studenata Odsjeka za matematiku uspješno su nastavili postdiplomske i doktorske studije na najprestižnijim univerzitetima širom svijeta.