/  Stručni studij (Informacione tehnologije)

Stručni studij

Informacione tehnologije

Stručni studij traje 4 semestra sa ukupno 16 obaveznih predmeta te Industrijskom praksom i Završnim projektom, ostvarujući tako minimalno 120 ECTS kredita. Dužina trajanja svakog semestra je 15 sedmica. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu. Veličina grupa definisana je Standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Polaznici imaju pravo prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 12 ECTS studijskih bodova ili najviše dva nepoložena predmeta bez obzira na vrednovanje, pod uslovom da nepoloženi predmet koji se prenosi u narednu studijsku godinu nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.

Ovaj programski studij ima za cilj da omogući stručno usavršavanje i osposobljavanje kadra (programera) za potrebe IT kroz dvogodišnju stručnu obuku uz mogućnost prohodnosti studenata na I ciklus studija na smjeru Teorijska kompjuterska nauka.

Glavni cilj dvogodišnjeg stručnog studija je da pruži kandidatima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup radu u IT sektoru. Polaznici tokom studija stiču znanja i kompetencije iz različitih oblasti informacionih tehnologija i kompjuterskih nauka koje im omogućavaju spoznaju potrebnih informatičkih sistema na svim nivoima integracije i to u širokom dijapazonu odgovarajućih problema. Stečena znanja i vještine mogu primijeniti na različitim informacionim sistemima koje koriste razne softverske kompanije ili druge ustanove koje imaju potrebu za upotrebom specifičnih računarskih aplikacija.

Po završetku ovog studijskog programa kandidati će biti osposobljeni da:

  • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
  • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja problema uz pomoć računara,
  • razviju programska rješenja u različitim programskim jezicima, kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika,
  • koriste i implementiraju standardne algoritamske tehnike i strukture podataka,
  • kreiraju i implementiraju web stranice,
  • kreiraju, implementiraju i održavaju različite baze podataka.

Diploma stručnog specijaliste iz informacionih tehnologija, koja se dobije po završetku ovog studija, kvalifikuje nositelja da radi u firmama i institucijama koje razvijaju i koriste računarske aplikacije, kao što su softverske firme, osiguravajući zavodi i banke, kao i u drugim firmama i institucijama kojima trebaju IT specijalisti Uz položene kurseve iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti nastavnog smjera prvog ciklusa studija Odsjeka za matematiku, nositelj diplome je osposobljen da samostalno izvodi nastavu iz informatičkih predmeta u osnovnim školama.

Stručni naziv koji se stiče je: Stručni specijalista iz informacionih tehnologija

Nastavni plan i program za dvogodišnji stručni studija  “Informacione tehnologije” (vrijedi za studente upisane od akademske 2018./19. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
IT 110 Programiranje I 2+2+2 8
IT 120 Web programiranje I 2+0+2 8
IT 130 Računarski sistemi 3+3+0 6
IT 140 Matematika 3+3+0 8
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
IT 160 Programiranje II 3+2+2 9
IT 170 Računarske mreže 2+0+2 7
IT 180 Statistika 2+1+2 7
IT 190 Diskretna matematika 2+2+0 7
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
IT 210 Strukture podataka i algoritmi 3+2+2 7
IT 220 Baze podataka 3+0+2 6
IT 230 Razvoj softvera 3+0+2 6
IT 240 Odabrana poglavlja informacionih tehnologija 2+0+2 5
IT 250 Linearna algebra i analitička geometrija 3+3+0 6
Šifra Naziv predmet Semestar IV ECTS
IT 260 Komparativna analiza programskih jezika 3+0+2 5
IT 270 Web programiranje II 2+0+2 5
IT 280 Razvoj mobilnih aplikacija 2+0+2 5
IT 290 Industrijska praksa 0+0+6 5
IT 295 Završni projekat 0+0+6 10