/    /  Primijenjena matematika

Studij traje tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova. Kandidati za upis na ovaj studijski program moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu. Stručni naziv koji se stiče je Bakalaureat/Bachelor matematike – primijenjena matematika

Glavni cilj studija je da pruži studentima znanje i vještine koje ih kvalificiraju za pristup drugom ciklusu studija i omogućavaju im da rade kao bakalaureati matematike primijenjenog smjera. Nositelji diploma sticu fundamentalna znanja opće matematike, teorijska i praktična znanja iz primijenjene matematike, kao i informatička znanja potreban za rad u oblasti primijenjene matematike. Stečena znanja i vještine nositelji diploma mogu primijeniti u praktičnim modelima primijenjene matematike, kao i u laboratorijama za razvoj modela i aplikacija. Zavisno od odabira izbornih predmeta studenti imaju mogućnost steći dodatna znanja iz različitih oblasti matematike, metodike nastave ili kompjuterskih nauka.

Ishodi učenja koji su specifični za matematiku:

Nositelji diplome su u stanju da:

 • formulišu i riješe probleme iz opće matematike na nivou tipičnih uvodnih kurseva iz matematike,
 • formulišu i riješe problem iz osnova različitih oblasti teorijske matematike, kao što su analiza, algebra i geometrija, kao i osnova primijenjene matematike,
 • prate i čitaju sadržaje naprednijih kurseva i seminara iz oblasti teorijske matematike,
 •  koriste neke standardne algebarske računarske pakete.

Ishodi učenja koji su specifični za informatiku:

Nositelji diplome su u stanju da:

 • efikasno koriste operativne sisteme, kao i računarske aplikacije iz oblasti obrade teksta, tabelarnih proračuna i poslovne grafike, kao i neke algebarske računarske pakete,
 • analiziraju mogućnosti i metode rješavanja jednostavnijih problema uz pomoć računara,
 • razviju jednostavnija programska rješenja u različitim programskim jezicima kako bez, tako i uz primjenu objektno-orjentiranih i generičkih tehnika.

Generički ishodi učenja

Od nositelja diploma se očekuje da:

 • razviju vještine analiziranja i rješavanja problema,
 • su u stanju da uspješno prenesu svoje ideje koristeći različite medije,
 • koriste računare u različitim kontekstima,
 • su u stanju da rade nezavisno kao i u timu,
 • koriste literaturu na engleskom i drugim stranim jezicima koja se odnosi na matematiku.

Diploma bakalaureata matematike primijenjenog smjera kvalifikuje nositelja da radi kao bakalaureat matematike u firmama i institucijama koje koriste matematičke i statističke modele, kao što su (ne i isključivo) osiguravajući zavodi, banke i instituti različitih tipova, kao i u drugim firmamam i institucijama koje zapošljavaju bakalaureate matematike. Uz položene kurseve iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke oblasti nastavnog smjera prvog ciklusa studija Odsjeka za matematiku, nositelj diplome je osposobljen da samostalno izvodi nastavu iz matematičkih predmeta u osnovnim školama.

Nastavni plan i program za smjer "Primijenjena matematika" (vrijedi za studente upisane od akademske 2016./17. godine)

Šifra Naziv predmeta Semestar I ECTS
PMAT 110 Elementarna matematika  2+2+0 4
PMAT 120 Analiza I 4+4+0 9
PMAT 130 Uvod u matematiku 3+2+0 5
PMAT 140 Linearna algebra I 3+2+0 5
CS 110 Programiranje I 2+2+2 7
Šifra Naziv predmeta Semestar II ECTS
PMAT 160 Analitička geometrija 2+2+0 6
PMAT 170 Analiza II 4+4+0 8
PMAT 180 Elementarna teorija brojeva 2+2+0 4
PMAT 185 Programiranje II 3+2+2 6
PMAT 190 Linearna algebra II 3+2+0 6
Šifra Naziv predmeta Semestar III ECTS
PMAT 210 Teorija skupova 2+2+0 4
PMAT 220 Teorija vjerovatnoće 2+2+0 4
PMAT 230 Analiza III 4+3+0 7
AMAT 210 Diferencijalne jednadžbe 3+2+0 6
AMAT 220 Numerička matematika 2+0+2 5
CS 230 Algebarski računarski paketi 2+0+2 4
Šifra Naziv predmeta Semestar IV ECTS
AMAT 260 Statistika I 2+1+2 5
PMAT 260 Numerička analiza 2+0+2 5
PMAT 270 Topologija 2+2+0 5
PMAT 280  Finansijska matematika 2+2+0 5
AMAT 270 Parcijalne diferencijalne jednadžbe  3+2+0 5
Izborni predmet 1 min 5
Šifra Naziv predmeta Semestar V ECTS
PMAT 310 Algebra I 3+3+0 6
CS 330 Baze podataka 3+0+2 5
AMAT 320 Aktuarska matematika  2+2+0 5
PMAT 320 Kompleksna analiza I 3+3+0 6
AMAT 310 Operaciona istraživanja 3+3+0 5
Izborni predmet 2 min 3
Šifra Naziv predmeta Semestar VI ECTS
PMAT 380 Teorija mjere i integracije  3+2+0 5
PMAT 370 Uvod u funkcionalnu analizu  2+2+0 5
AMAT 360 Statistika II 2+1+0 5
AMAT 380 Teorija grafova 3+2+0 6
AMAT 370 Uvod u matematičko modeliranje 2+1+0 4
Izborni predmet 3 min 5