/  Obavještenja   /  Odabir izbornih predmeta za I i II ciklus u ak. 2017/2018..
PMF Matematika Oglasna ploca

Odabir izbornih predmeta za I i II ciklus u ak. 2017/2018..

Prijeva za online nastavu za Odsjeku za matematiku

U cilju što adekvatnije organizacije online nastave na Odsjeku za matematiku svi studenti u svim statusima treba da popune obrazaz sa osnovnim informacijama:

Prijava za online nastavu (obrazac za popunu)

Mole se studenti da ovu informaciju prenesu svojim kolegama kako bismo što prije mogli uspostaviti sistem za online nastavu u što adekvatnijem obliku i kako bismo mogli dodati u odgovarajuće timove sve studente koji slušaju odgovarajuće predmete.

Ukoliko neko ima nepoloženih predmeta na više od jedne godine treba da popuni ovaj obrazac za svaku godinu posebno kako bi moga biti uključen u grupu za sve predmete.

Informacije koje uneste u ovaj obrazac biće korištene za pravljenje timova u platformi Office365 kao i ostalim platformama za online nastavu u zavisnosti od pogodnosti pojedinih platformi za izvođenje online nastave.

Ovo je potrebno popuniti bez obzira da li ste vće prijavljeni na Office365 na nekom od predmeta kako bi i ostali nastavnici vas mogli dodati na druge predmete.