/  Događaji   /  Obavještenje o prijemu brucoša na I ciklusu i stručnom studiju za akademsku 2021/2022 godinu
PMF Sarajevo Odsjek za matematiku Opste informacije

Obavještenje o prijemu brucoša na I ciklusu i stručnom studiju za akademsku 2021/2022 godinu

Prijem novoupisanih studenata (Brucoša) u I godinu prvog ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta u akademskoj 2021/2022. godini i podjela indexa održat će se u ponedjeljak, 04.10.2021. godine, prema sljedećem rasporedu (taj dan neće biti nastave):

  • Odsjek za biologiju sa početkom u 09:00 sati, amfiteatar Branko Galeb* i amfiteatar Mladen Deželić*,
  • Odsjek za fiziku sa početkom u 09:30 sati, amfiteatar Branko Galeb*
  • Odsjek za geografiju sa početkom u 10:00 sati, amfiteatar Mladen Deželić*
  • Odsjek za hemiju sa početkom u 10:30 sati, amfiteatar Branko Galeb*
  • Odsjek za matematiku sa početkom u 11:00 sati, amfiteatar Branko Galeb* i amfiteatar Mladen Deželić*,
  • Stručni studij „Informacione tehnologije” – sa početkom u 12:00 sati, amfiteatar Branko Galeb* i amfiteatar Mladen Deželić*.

*Amfiteatri se nalaze u prizemlju niske zgrade Fakulteta.

 

Napominju se svi studenti da je nošenje zaštitnih maski obavezno.
Svi studenti obavezni su na dan Prijema donijeti odštampan, popunjen i potpisan
Ugovor o studiranju u 4 primjerka
(primjerak Ugovora se može preuzeti ispod),
kao i ljekarsko uvjerenje, ukoliko isto do sada nisu uradili.

  • Ugovor za Redovni studij (PDF)
  • Ugovor za Redovni samofinansirajući studij (PDF)
  • Ugovor za vanredni studij (PDF)
  • Ugovor za Stručni studij (PDF)

D E K A N F A K U L T E T A

Prof. dr. Nusret Drešković