/    /  Mr. Ines Alagić
Mr. Ines Alagić

IME I PREZIME:  Ines Alagić
AKADEMSKO ZVANJE:  Asistent
BROJ TELEFONA:  ++ 387 33 279 952
BROJ KABINETA:  422
E-MAIL:  ina.pmf@gmail.com
KONSULTACIJE: 

Obrazovanje

  • 1998-2006. Osnovna škola ”Vuk Karadžić” , Priboj
  • 2006-2010. Srednja skola ”Gimnazija” , Priboj, smjer prirodno-matematički​​
  • 2010-2013. Bakalaureat matematike, Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku, smjer Opća/Teorijska matematika​
  • 2013-2015. II ciklus studija, Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku, smjer Opća/Teorijska matematika
  • 12.10.2015. odbranjen magistarski rad na temu ”Spektralna zeta funkcija na diskretnom i realnom torusu”, (mentor Prof. dr. Almasa Odžak), stekla naučni stepen magistar matematike (smjer Teorijska matematika)

Akademsko iskustvo

  • 2016 – do danas asistentica iz oblasti Algebra na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Naučni radovi