/  Nastavno osoblje
Viši asistent
Kabinet: 422, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 10:00 - 12:00, Četvrtak:10:00-13:00
Asistent
Kabinet: 407/ IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak 09:00-12:00, Utorak 09:00-11:00
Prof. dr. Adis Alihodžić
Vanredni profesor
Kabinet: 437, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 08:00 - 13:00
Prof. dr. Muharem Avdispahić
Profesor emeritus
Kabinet: 442, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 12:00 - 14:00, Četvrtak: 12:00 - 15:00
Mr. Admir Beširević
Viši asistent
Kabinet: 443, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 09:00 - 12:00, Srijeda: 09:00-11:00
Dr. Emin Bešo
Docent
Kabinet: 448, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 10:00 - 14:00
Prof. dr. Fikret Čunjalo
Vanredni profesor
Kabinet: 445, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 08:00 - 10:00, Srijeda: 08:00 - 11:00
Mr. Sead Delalić
Docent
Kabinet: 409, IV sprat
Konsultacije: Srijeda: 09:00-14:00
Mr. Džana Drino
Viši asistent
Kabinet: 410, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 10:00 - 13:00, Utorak: 09:11:00
Redovni profesor
Kabinet: 405, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 09:00 - 14:00
Doc. dr. Damir Hasić
Vanredni profesor
Kabinet: 446, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 10:00 - 12:00, Četvrtak: 10:00 - 12:00, Petak: 10:00 - 11:00
Prof. dr. Nacima Memić
Redovni profesor
Kabinet: 449, IV sprat
Konsultacije: Četvrtak: 9:00-12:00, Petak: 9:00-11:00
Prof. dr. Amela Muratović-Ribić
Redovni profesor
Kabinet: 414, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 10:00 - 14:00
Doc. dr. Manuela Muzika-Dizdarević
Vanredni profesor
Kabinet: 440, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 11:00 - 13:00, Srijeda: 10:00 - 13:00
Prof. dr. Hasnija Nurković
Redovni profesor
Kabinet: 403, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 1100 - 13:00, Srijeda: 11:00 - 13:00, Petak: 11:00 - 12:00
Prof. dr. Almasa Odžak
Redovni profesor
Kabinet: 406, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 10:00-12:00, Četvrtak 12:00-13:00, Petak 10:00-12:00