/    /  Mr. Džana Drino
ASISTENT Mr. Džana Drino

IME I PREZIME:  Džana Drino
AKADEMSKO ZVANJE: Viši asistent
BROJ TELEFONA: ++ 387 33 279 925 
BROJ KABINETA:  410
E-MAIL:  dzanadrino@gmail.com
KONSULTACIJE: Ponedjeljak: 10:00 – 13:00, Utorak: 09:11:00

Obrazovanje

 • 5.11.2016. završila prvi ciklus studija po Bolonji na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek matematika, nastavnički smjer (matematika i informatika)
 • 12.7.2018. završila drugi ciklus studija po Bolonji na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek matematika, nastavnički smjer.
 • 2019 upisala Treći ciklusa studija po Bolonji na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Akademsko iskustvo

 • 6.9.2018.-30.9.2018.godine profesorica matematike u Četvrtoj gimnaziji Ilidža
 • 17.9.2018.-31.8.2019. profesorica matematike-IB diploma u Drugoj gimnaziji Sarajevo,
 • 1.9.2019.-19.9.2019. profesorica matematike u Srednjoj ekonomskoj školi u Sarajevu,
 • 20.9.2019.- profesorica matematike u nacionalnom i IB MYP programu
 • 29.1.2020.- profesorica informatike u Prvoj gimnaziji u Sarajevu,
 • 2020 –  do danas asistent na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Naučni radovi

 1. E. Bešo, Dž. Drino, S. Kalabušić, D. Kovačević and E. Pilav, Stability and bifurcations of a host-parasitoid model with general host escape function and general stocking upon parasitoids, International Journal of Biomathematics, 2024. (prihvaćen za objavljivanje)
 2. Kalabušić S., Drino, Dž., Pilav, E. Bifurcation and stability of a Ricker host-parasitoid model with a host constant refuge and general escape function, Advances in Discrete Dynamical Systems, Difference Equations, and Applications, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics series. (2023)
 3. S. Kalabušić, Dž. Drino and E. Pilav, Period-doubling and Neimark-Sacker bifurcations of a Beddington host-parasitoid model with a host refuge effect, International Journal of Bifurcation and Chaos, 2020 (to appear).
 4. S. Kalabušić, Dž. Drino and E. Pilav, Global behavior and bifurcation in a class of host-parasitoid models with a constant host refuge, Qualitative Theory of Dynamical Systems, 2020 (to appear).
 5. Džana Drino, Merima Murica, Neki načini dokazivanja identiteta s Fibonaccijevim brojevima, Matematičko-fizički list, Hrvatsko matematičko društvo i Hrvatsko fizikalno društvo, LXVIII 4(2-17.-2018.), ISSN 1332-1552.