/    /  Mr. Daniela Zubović
PMF Matemaika Osoblje

IME I PREZIME: Daniela Zubović
AKADEMSKO ZVANJE: Viši stručni saradnik
BROJ TELEFONA: + 387 33 279 975
BROJ KABINETA:  VRC
E-MAIL:  dzubovic@pmf.unsa.ba
KONSULTACIJE: Ponedjeljak 09:00-10:30, Srijeda 09:00-10:30, Četvrtak 09:00-11:00

Obrazovanje

  • 1988. godine završila II gimnaziju u Sarajevu,
  • 1997. godine odbranila diplomski rad „Osnovne jednačine matematičke fizike“ pod mentorstvom prof.dr. Mirjane Malenica, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek za matematiku,
  • 2012. godine odbranila magistarski rad pod naslovom „Mjesto teorije skupova u nastavi matematike. Odabrana poglavlja iz teorije skupova“ pod mentorstvom prof.dr. Mirjane Malenica, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek za matematiku,
  • 2014. godine upisala III ciklus studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsjek za matematiku, Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju

Akademsko iskustvo

Naučni radovi

  1. Mirjana Malenica, Daniela Zubović, Apolonijev problem II dio, Triangle 2, 2(1998), 92-99, UM BiH, Sarajevo.
  2. Mirjana Malenica, Daniela Zubović, O rješavanju stereometrijskih zadataka (2), Naša škola, Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, XLVIII/22/2002, 127-136.
  3. Mirjana Malenica, Daniela Zubović, Rješavanje stereometrijskih zadataka, Didaktički putokazi, Časopis za nastavnu teoriju i praksu, Zenica, Septembar 2004, 79-82.
  4. Mirjana Malenica, Lejla Smajlović, Daniela Zubović, O inverzijama, Zbornik radova PMF, Tuzla, 2 (2005), 95-111.
  5. Mirjana Malenica, Lejla Smajlović, Daniela Zubović, Primjena inverzije na rješavanje konstruktivnih zadataka, Didaktički putokazi, Časopis za nastavnu teoriju i praksu Zenica, Mart, 2008, 38-44