/    /  Mr. Aleksandar Balašev-Samarski

IME I PREZIME:  Aleksandar Balašev-Samarski
AKADEMSKO ZVANJE:  Asistent
BROJ TELEFONA:
BROJ KABINETA:  407
E-MAIL:  aleksandar.bs@pmf.unsa.ba
KONSULTACIJE:
Ponedjeljak 09:00-12:00, Utorak 09:00-11:00

Obrazovanje

 • Upisan na III ciklus studija “Matematičke nauke
  u jugoističnoj Evropi”, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu,2021. godine
 • Magistar matematike-primijenjena matematika
  Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 2021. godine,
  Magistarski rad: “Optimalni transport i Skorohodov teorem o ulaganju”
  Mentor: Prof. dr. Abdol-Reza Mansouri
  Prosjek ocjena: 9,75
 • Diplomirani matematičar
  Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet, 2018. godine,
  Diplomski rad: “Primjena Poincaréovih preslikavanja u analizi
  stabilnosti periodičnih jednadžbi”, ocjena 10.
  Mentor: Prof. dr. Senada Kalabušić
  Prosjek ocjena: 9,89
 • Matematički tehničar
  Srednjoškolski centar, Trebinje 1991. god.

Radno iskustvo

 • 2023-do danas: Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički Fakultet
  Asistent za oblast “Geometrija i topologija”
 • 2019-2023: F.S. Eurotrading d.o.o. Sarajevo (Sejari Holding)
  Glavni saradnik za informatičke tehnologije
  Zadužen za informatiku i projekte u Sejari Holdingu (Centrotrans, Autoprevoz-Bus
  Mostar, Transturist Tuzla, Hyundai Auto BH, Sejari, F.S. Eurotrans, itd.)
 • 2019: BPU Holdings
  Softver inženjer, Rad na machine learning prepoznavanju engleskog jezika
 • 2010-2019: Infosoft d.o.o. Sarajevo
  Izvršni direktor razvoja
  Zadužen za razvoj informatičkih projekata za različite kompanije, između ostalog:
  HIFA Grupacija, iNovine, Centrotrans, TDR, Akova, KJKP Toplane.
 • 2000-2009: Infosoft d.o.o. Sarajevo
  Projekant informacionih sistema
  Zadužen za projektovanje informatičkih projekata, dizajn baze podataka, arhitekturu
  sistema, složene poslovne procese
 • 1992-2000: SB Display
  Rukovodilac softverske produkcije
  Zadužen za razvoj različitih softverskih projekata iz oblasti Elektroprivrede

Naučni radovi

 1. Balašev-Samarski A., Muzika Dizdarević M., Zeković S., “GEOMETRY UNDERSTANDING ASSESSMENT BASED ON VAN HIELE THEORY USING COMPARATIVE JUDGMENT” THE TEACHING OF MATHEMATICS, vol. XXV, no. 1, 2022, pp. 1-12.