/    /  Dr. Franjo Šarčević
Dr. Franjo Šarčević

IME I PREZIME:  Franjo Šarčević
AKADEMSKO ZVANJE:  Viši asistent
BROJ TELEFONA:  ++ 387 33 279 937
BROJ KABINETA:  444
E-MAIL:  franjo.sarcevic@live.de
KONSULTACIJE:  Ponedjeljak: 9:00-10:30, Utorak: 9:00-10:30, Četvrtak: 9:00-10:00, Petak: 9:00-10:00

Obrazovanje

  • 1997.-2005. Osnovna škola fra Jeronima Vladića Ripci, Rama
  • 2005.-2009. Srednja škola Prozor, Opća gimnazija, Prozor
  • 2009.-2012. Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu Odsjek za matematiku Opći/teorijski smjer I ciklus studija
  • 2012.-2014. Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu Odsjek za matematiku Opći/teorijski smjer II ciklus studija

Akademsko iskustvo

  • 2018.- do danas viši asistent na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu
  • 2014 -2018 asistent na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu

Naučni radovi

  1. F. Šarčević, I. Volić, A streamlined proof of the convergence of the Taylor tower for embeddings in Rn, Colloq. Math. 156 (2019), no. 1, 91-122.
  2. F. Šarčević, A. Bolić and I. Volić, Toward finite models for the stages of the Taylor tower for embeddings of the 2-sphere, Advanced Technologies, Systems, and Applications IV, Springer (2019), 1-13
  3. B. Schreiner, F. Šarčević, I. Volić, Low stages of the Taylor tower for r-immersions, Involve, A Journal of Mathematics 13 (2020), no. 1, 51–75