/    /  Doc. dr. Manuela Muzika-Dizdarević
Doc. dr. Manuela Muzika-Dizdarević

IME I PREZIME:  Manuela Muzika-Dizdarević
AKADEMSKO ZVANJE:  Docent
BROJ TELEFONA: ++ 387 33 279 941
BROJ KABINETA:  440
E-MAIL:  manuela.md@pmf.unsa.ba
KONSULTACIJE: Utorak: 11:00 – 13:00, Srijeda: 10:00 – 13:00

Obrazovanje

 • 1994. Zavrsila II gimnaziju u Sarajevu- matematicki smjer
 • 2001. Odbranila diplomski rad sa temom “ Linearne reprezentacije konačnih grupa” rađen pod mentorstvom prof. dr. Mirjane Vuković na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu
 • 2010. Odbranila magistarski rad na temu “Divizori na torusnim varijetetima” rađen pod mentorstvom prof.dr. Aleksandra Lipkovskog na Matematičkom fakultetu u Beogradu
 • 2010. Upisala doktorski studij- smer algebra na Matematičkom fakultetu u Beogradu

Akademsko iskustvo

 • 2011.- do danas viši asistent iz oblasti Algebra na Odsjeku za matematiku Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu
 • 2001. – 2010. Asistent iz oblasti Algebra na Odsjeku za matematiku Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu
 • 2004. – 2006. Asistent-saradnik na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu za predmet Matematika za ekonomiste
 • 2003. – 2004. Profesor matematike u Gimnaziji Dobrinja

Naučni radovi

 1. M. Muzika Dizdarević, Symmetric tilings in the square lattice, (rad je prihvaćen za štampu u žurnalu Matematički Vesnik).
 2. M. Muzika Dizdarević, R.T. Živaljević, Symmetric polyomino tilings, tribones, ideals and Groebner bases, Publications de l’Institut Math ́ematique, 98 (112), 2015, 1–23. arXiv:1407.2015[math.CO]
 3. M. Muzika Dizdarević, M. Timotijević, R.T. Žvaljević, Signed polyomino tilings by n-in-line polyominoes and Groebner bases, Publications de l’Institut Math ́ematique, 99 (113), 2016, 31–42. arXiv:1409.2745[math.CO]
 4. M. Muzika Dizdarević, “Symmetric polyomino tilings and Groebner bases”, Simposium Mathematics and Application, Faculty of Mathematics, University of Belgrade, 2014. Vol V
 5. Manuela Muzika DizdarevicRade T. Zivaljevic, SYMMETRIC POLYOMINO TILINGS, TRIBONES, IDEALS, AND GRÖBNER BASES, PUBLICATIONS DE L’INSTITUT MATHÉMATIQUE Nouvelle série, tome 98(112) (2015), 1–23 DOI: 10.2298/PIM1512001