/  Događaji   /  Na naučnom kolokviju Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke, 11. maja, 2023. godine, održano je predavanje na temu „O vezama između Lozi-preslikavanja i max-type diferentnih jednadžbi“

Na naučnom kolokviju Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke, 11. maja, 2023. godine, održano je predavanje na temu „O vezama između Lozi-preslikavanja i max-type diferentnih jednadžbi“

Na naučnom kolokviju Odsjeka za matematičke i kompjuterske nauke, 11. maja, 2023. godine, održano je predavanje na temu „O vezama između Lozi-preslikavanja i max-type diferentnih jednadžbi“( On the relationship between Lozi maps and max-type difference equations). Predavač je bio doktorski student Daniel Nieves Roldán sa Mursija Univerziteta u Španiji (Murcia University, Spain), Daniel Nieves Roldán se nalazi u studijskoj posjeti Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke od 9. aprila do 2. juna 2023. godine, gdje zajedno sa grupom matematičara Odsjeka, koji se bave diferentnim jednadžbama i diskretnim dinamičkim sistemima, radi istraživanja iz oblasti diskretnih dinamičkih sistema.