/    /  Mr. Medina Zubača
Mr. Medina Zubača

IME I PREZIME:  Medina Sušić
AKADEMSKO ZVANJE:  Viši asistent
BROJ TELEFONA:  ++ 387 33 279 952
BROJ KABINETA:  422
E-MAIL: medina.susic@pmf.unsa.ba,susic1988@gmail.com
KONSULTACIJE:
Srijeda: 10:00 – 13:00, Četvrtak: 10:00-12:00

Obrazovanje

 • 26.06.2012. odbranjen magistarski rad „Oblici ostatka u teoremu o prostim brojevima“, (mentor Prof. dr. Muharem Avdispahić), stekla naučni stepen magistar matematike (smjer Teorijska matematika)
 • 2009. – 2012. II ciklus studija, Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku, smjer Teorijska matematika
 • 2006. – 2009. Bakalaureat matematike, Prirodno – matematički fakultet u Sarajevu, Odsjek za matematiku, smjer Teorijska matematika
 • 2002. – 2006. Gimnazija „Visoko“

Akademsko iskustvo

 • 2018. – Viši asistent iz oblasti Primjenjena matematika na Odsjeku za matematiku Prirodno – matematičkog fakulteta
 • 2013. – 2018. Asistent iz oblasti Primjenjena matematika na Odsjeku za matematiku Prirodno – matematičkog fakulteta
 • 2014. – 2015. Saradnik na Elektrotehničkom fakultetu za predmet Linearna algebra i geometrija
 • septembar 2012 – februar 2013. Profesor matematike u Gimnaziji „Visoko“

Naučni radovi

 1. A.–M. Ernvall–Hytönen, A. Odžak, L. Smajlović, M. Sušić, ”On the modified Li criterion for a certain class of L–functions”, J. Number Theory 156 (2015), 340–367
 2. A-M. Ernvall-Hytonen, A. Odžak, M. Sušić, “On Asymptotic Behavior of Generalized Li Coefficients”, Taiwanese J. Math., DOI: 10.11650/tjm/180407, 2018
 3. Odžak, A., Zubača, M. On the Discretized Li Coefficients for a Certain Class of L−L−Functions. Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2021). https://doi.org/10.1007/s40840-021-01132-9