Potpisan memorandum o saradnji PMF-a i BitAlliance

Prirodno-matematičkog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Udruženje BIT Alijansa za informacione tehnologije su potpisali memorandum o međusobnoj saradnju u oblastima svojih djelatnosti koje su u obostranom interesu i u interesu jačanja i razvoja informacionog društva u BiH, poput sljedećih djelatnosti:

  • Realizacija zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke,
  • Formiranje računarske laboratorije BIT Alliance Lab u svrhu usavršavanja studenata i obučavanja za realni sektor,
  • Naučno-stručna saradnja u vidu obuka, specijalističkih kurseva i usavršavanja studenata Fakulteta i uposlenika članica BIT Alijanse,
  • Organizacija okruglih stolova, savjetovanja, seminara i sličnih skupova koji okupljaju relevantne interesne grupe, a u cilju unapređenja rada obiju strana potpisnica sporazuma,
  • Poticanje i koordinacija istraživanja i razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća,
  • Uzajamne promocije
 

Galerija slika - Bit Alliance Lab

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.