Odabir Izbornih predmeta za akademsku 2020/2021. godinu

U skladu sa planom i programom za I i II ciklus studija studenti treba da odaberu izborne predmete za akademsku 2020/2021. godinu. Izborne predmete je moguće odabrati od 18.09.2020. godine do 06.10.2020. godine. Poslije odabira izbornih predmeta nije moguće iste naknadno mijenjati. Mole se studenti da vode računa da biraju izborne predmete u skladu sa planom i programom za I i II ciklus studija koji je oglašen na oglasnoj ploči i web stranici Odsjeka.

Odsjek za matematiku će u zavisnosti od interesa kandidata odrediti koji predmeti će biti izborni za akademsku 2020/21. godinu za pojedine smejrove o čemu će studenti biti obaviješteni prije početka nastave.

I ciklus studija

II ciklus studija

 

Zašto studirati na Odsjeku za matematiku?


Ukoliko imate nedoumice i u dilemi ste šta upisati, znajte da ste na pravom mjestu. Studij matematike i teorijskih kompjuterskih nauka na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je definitivno pravi izbor. Matematika kao naučna disciplina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Svi studenti koji su završili studij matematike ili kompjuterskih nauka su zaposleni školama te raznim kompanijama i institucijama, a neki i na poznatim univerzitetima širom svijeta.