Odabir Izbornih predmeta za akademsku 2017/2018. godinu

U skladu sa planom i programom za I i II ciklus studija studenti treba da odaberu izborne predmete za akademsku 2017./2018. godinu. Izborne predmete je moguće odabrati od 18.09.2017. godine do 02.10.2017. godine. Poslije odabira izbornih predmeta nije moguće iste naknadno mijenjati. Mole se studenti da vode računa da biraju izborne predmete u skladu sa planom i programom za I i II ciklus studija koji je oglašen na oglasnoj ploči i web stranici Odsjeka. Studenti koji su dali uslov za upis na treću godinu treba da obrate pažnju da izborani predmet ima odgovarajući broj ECTS-ova.

I ciklus studija

II ciklus studija

 

Zašto studirati na Odsjeku za matematiku?


Ukoliko imate nedoumice i u dilemi ste šta upisati, znajte da ste na pravom mjestu. Studij matematike i teorijskih kompjuterskih nauka na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je definitivno pravi izbor. Matematika kao naučna disciplina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Svi studenti koji su završili studij matematike ili kompjuterskih nauka su zaposleni školama te raznim kompanijama i institucijama, a neki i na poznatim univerzitetima širom svijeta.