Dobrodošli na web stranicu Odsjek za matematiku...

Odsjek za matematiku je jedan od pet odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Matematika je, inače, prisutna na Sarajevskom Univerzitetu od 1950. godine, kada je formirana Katedra za matematiku u sastavu Prirodno-matematičkog odsjeka Filozofskog fakulteta. Djelatnost Odsjeka je obrazovna i naučna. U okviru obrazovne djelatnosti studentima se nude veoma kvalitetni sadržaji iz oblasti matematike i kompjuterskih nauka. Studij na Odsjeku je organiziran po sistemu 3+2+3 u skladu sa Bolonjskim principima studija. Nakon uspješnog završetka I ciklusa studija koji traje 3 godine student stiče zvanje Bachelor matematike/ Bachelor matematike-primijenjena matematika/ Bachelor matematike-softversko inženjerstvou/ Bachelor matematike-matematika i informatika. Nakon dodatne 2 godine II ciklusa studija studija stiče se zvanje Magistra matematike/ Magistar matematike-primijenjena matematika/ Magistar matematike-softversko inženjerstvo.

Za buduće studente

Ukoliko imate nedoumice i u dilemi ste šta upisati, znajte da ste na pravom mjestu. Studij matematike na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je definitivno pravi izbor. Svi studenti koji su završili studij matematike i kompjuterskih nauka su zaposleni u raznim kompanijama i institucijama, a neki i na poznatim univerzitetima širom svijeta.

Informacije o studijskim programima: