Nastavni plan za III ciklusa studija "Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju"
(vrijedi za studente upisane od akademske 2015./16. godine)

(Nastavni planovi i programi za studente upisane do akademske 2014./2015. godine)

SEMESTAR I
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Broj časova ECTS
EDU 601 Metodologija obrazovnih istraživanja I 30 + 45 9
EDU 602 Kognitivna psihologija 30 + 30 7
EDU 603 Odabrana poglavlja metodike nastave matematike 30 + 30 7
Jedan izborni predmet iz III. grupe predmeta (7 kredita)
AMAT 601 Statističke metode 30 + 15 7
PMAT 602 Odabrana poglavlja kombinatorike 30 + 15 7
PMAT 603 Odabrana poglavlja iz algebre 30 + 15 7
PMAT 601 Odabrana poglavlja geometrije 30 + 15 7
PMAT 604 Odabrana poglavlja iz analize 30 + 15 7

SEMESTAR II
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Broj časova ECTS
EDU 651 Metodologija obrazovnih istraživanja II 30 + 30 10
Jedan izborni predmet iz II. grupe predmeta (10 kredita)
EDU 652 Inkluzija u nastavi matematike 30 + 30 10
EDU 653 Savremena istraživanja učenja i nastave matematike 30+30 10
EDU 654 Odabrana poglavlja metodike nastave informatike 30 + 30 10
PMAT 651 Odabrana poglavlja matematičke logike 30 + 30 10
Jedan izborni predmet iz III. grupe predmeta (10 kredita)
AMAT 605 Topološki dinamički sistemi 30 + 30 10
PMAT 605 Algoritamska teorija brojeva 30 + 30 10
PMAT 645 Algebarska teorija brojeva 30 + 30 10
CS 610 Inteligentni sistemi 30 + 30 10
PMAT 652 p-adska analiza 30 + 30 10
AMAT 651 Teorija haosa 30 + 30 10
AMAT 620 Monotoni dinamički sistemi 30 + 30 10
PMAT 653 Analitička teorija brojeva I 30 + 30 10
AMAT 652 Stohastički procesi 30 + 30 10
PMAT 685 Analitička teorija brojeva II 30 + 30 10
AMAT 653 Neprekidni dinamički sistemi 30 + 30 10
PMAT 630 Statistička konvergencija 30 + 30 10
AMAT 654 Vremenske serije 30 + 30 10

SEMESTAR III
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Broj časova ECTS
-------------- Istraživački doktorski seminar I (prezentacija projekta doktorske teme) 0 + 60 10

SEMESTAR IV
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Broj časova ECTS
-------------- Istraživački doktorski seminar II 0 + 60 30

SEMESTAR V
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Broj časova ECTS
-------------- Istraživački doktorski seminar III 0 + 60 30

SEMESTAR VI
ŠIFRA NAZIV PREDMETA Broj časova ECTS
-------------- Istraživački doktorski seminar IV (prezentacija radne verzije doktorata) 0 + 40 20
-------------- Odbrana doktorske disertacije 0 + 20 10
 

 Pravila studiranja za III ciklusa studija "Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju"

Zašto studirati matematiku?


Matematika kao naučna discipina djeluje fascinirajuće i nalazi se na vrhu piramide znanja. Predstavlja skup ideja koje su i same za sebe lijepe i dovoljne da zaokupe ljudsku pažnju. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Matematika zauzima veoma važno mjesto u savremenoj nauci gdje se često veoma složeni i teški problemi rješavaju svođenjem na matematičke izraze, formule i jednačine čijim rješavanjem se dolazi do rješenja.

Mogućnosti zaposlenja za svršene studente Odsjeka za matematiku su brojne, tako da gotovo svi studenti odmah po završetku studija brzo nalaze zaposlenje. Najboljim studentima se nudi mogućnost zaposlenja na Fakultetu. Studenti nastavnog smjera veoma lako pronalaze zaposlenje kao nastavnici ili profesori matematike i/ili informatike u osnovnim i srednjim školama, a studentima ostalih smjerova nudi se veliki broj mogućih mjesta gdje mogu naći zaposlenje izvan prosvjete, među kojima su: banke, softwareske kuće.

Možda, uz značaj matematike i informatike, o kojima je do sada bilo riječi postoji samo još jedan, ne manje važan razlog, zašto studirati matematiku: Matematičari i informatičari su rijetki stručnjaci koji i danas bez problema nalaze posao.